| O společnosti |

Společnost EUROTRACE s.r.o. vznikla v květnu roku 2006 oddělením z firmy PRODISTAV BRNO, spol. s r.o.

Hlavní specializací společnosti jsou silniční a inženýrské stavby, městské komunikace, cyklistické stezky, terénní úpravy, parkovací a manipulační plochy nákupních center a areálů průmyslových zón. Společnost dále provádí kompletní rozsah inženýrských činností včetně autorských a technických dozorů. Prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťuje zpracování projektové dokumentace staveb všech stupňů.

Společnost v rámci své činnosti zabezpečuje také posouzení vlivu staveb na životní prostředí, pořizování geodetických podkladů, zajišťování záborových elaborátů , výkupy pozemků, geologické průzkumy.© 2007 EUROTRACE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.